<img src="https://eu.b2c.com/api/noscript-889u4fwugebdtmdc86k.gif">
hero_icon_image_digital

HANSAACTIVEJET Digital Systém, který vám pomůže šetřit vodou a energií s minimálním úsilím

Ve sprše spotřebujeme více energie za minutu, než když necháme rozsvícená světla celý den

Group 511-1

Ušetřete vodu a energii s naší digitální ruční sprchou

Integrovaný displej
- poskytuje informace o celkové spotřebě vody a energie

 

Svítivá dioda informuje o spotřebě vody
Zelená = nízká spotřeba
Červená = vysoká spotřeba

 

Nejsou potřeba baterie
- hlavice se napájí z proudu vody

Jednoduché připojení
- vhodné pro všechny sprchové hadice

Chytrá volba pro lepší budoucnost


Připojte k aplikaci a změníte svůj vztah k vodě

Připojte ruční sprchu s možností připojení přes Bluetooth k aplikaci Digital Hand Shower App a můžete si nastavovat cíle v oblasti spotřeby vody, získáte údaje o dlouhodobém využívání vody nebo tipy, jak šetřit vodou.

dhs_showerhead_horizontal
Hansa_app_transparent_2[1]
Hansa_app_transparent_2[1]
dhs_showerhead_horizontal

HANSAACTIVEJET Digital

Chytrá volba pro lepší budoucnost

  • Zpětná vazba v reálném čase – měřte spotřebu vody a energie
  • Důmyslný design – nepotřebuje napájení zvenčí a lze nasadit na všechny standardní sprchy
  • Mimořádné pohodlí – široký a jemný proud vody

hansa_showerheads

HANSAACTIVEJET Digital

Chytrá volba pro lepší budoucnost

hansa_showerheads
  • Zpětná vazba v reálném čase – měřte spotřebu vody a energie
  • Důmyslný design – nepotřebuje napájení zvenčí a lze nasadit na všechny standardní sprchy
  • Mimořádné pohodlí – široký a jemný proud vody

Podívejte se na všechny funkce HANSAACTIVEJET Digital
TECHNICKÉ ÚDAJE – VLASTNOSTI
Klíčové vlastnosti
S vlastním napájením, Bluetooth®
Sprchové díly
Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
Typ sprchového proudu
Jemný proud
Počet sprchových proudů
1 sprchový proud
Elektronické díly
Světelná indikace funkcí
Další funkce
Displej se zpětnou vazbou o spotřebě vody a energie v reálném čase


Awards

„Tato SMART ruční sprcha má integrovaný displej, jenž uživatelům umožňuje optimalizovat chování při sprchování, pokud jde o spotřebu vody a energie. Důmyslný přístup, který chytře spojuje moderní design a udržitelnost a přitom napomáhá svědomitějšímu nakládání s omezenými zdroji.“

Awards-compilation-DHS_all-awards

Časté dotazy

1. Při jakých limitech se proměňuje barva LED osvětlení?

Tovární nastavení je takové, že zeleně sprcha svítí do 30 litrů, žlutě a oranžově v rozmezí 30 až 50 litrů a nakonec po 50 litrech se rozsvítí červeně. Upozorňujeme, že cílové hodnoty i fungování barevného osvětlení je možné libovolně měnit pomocí aplikace. 

2. Co vyjadřují indikátory postupu po obvodu displeje? 

Tyto indikátory souvisejí se zeleným pásmem LED osvětlení. Až indikátor postupu obejde celý displej, dosáhne vaše spotřeba 30 litrů a zelené osvětlení přejde na žluté.  

3. Je třeba po každém sprchování nahrávat data do mobilní aplikace?

Ne, v interní paměti ruční sprchy je možné uložit až 200 nebo 300 záznamů sprchování, stačí tedy data nahrávat do mobilní aplikace například jednou týdně.

4. Jak velkých úspor je možné dosáhnout díky zpětné vazbě v reálném čase?

Zpětnou vazbu v reálném čase jsme studovali velmi důkladně. Na základě výsledků se spotřeba vody při sprchování sníží v průměru o 22 %. Vypočítaná průměrná úspora za rok pak představuje 645 kWh energie a 10 500 litrů vody na domácnost o 3 osobách (studie probíhala v 600 domácnostech ve střední Evropě*). 

Pokud bychom za základ vzali průměrnou cenu vody v Evropě 2,5 EUR/m3 a průměrnou cenu elektřiny 0,21 EUR/kWh (včetně daně), dojdeme k tomu, že tříčlenná domácnost ušetří za rok přibližně 160 EUR! (2,5 EUR/m3 x 10,5 m3 + 0,21 EUR/kWh x 645 kWh= 162 EUR) 

* Management Science 2018 - Overcoming Salience Bias: How Real-Time Feedback Fosters Resource Conservation; Tiefenbeck, Goette, Degen, Tasic, Fleisch, Lalive, Staake (2016). 

5. Je možné propojit jednu ruční sprchu s několika mobilními aplikacemi najednou?

Ano, je. Jen je třeba pamatovat na to, aby ke sprše byla najednou připojena a sprchu konfigurovala vždy jen jedna osoba/aplikace. 

6. Je možné propojit jednu aplikaci s několika ručními sprchami najednou?

V zásadě ano, ale bude třeba pro každou digitální ruční sprchu vytvořit samostatný uživatelský účet. To znamená, že pokud byste chtěli zobrazit data z jiné ruční sprchy, musíte se z aplikace odhlásit a přihlásit se k jinému účtu, který máte spojený s touto jinou ruční sprchou. Pracujeme na funkci, která umožní snadno přecházet mezi účty bez nutnosti odhlašování. 

7. Máte tento výrobek patentovaný?

Naše patentová ochrana zahrnuje kombinaci turbíny k získávání energie a měření spolu s metodou pro lepší výpočet energie obsažené ve vodě a metodou ke zvýšení přesnosti měření. 

8. Kde se tento výrobek vyrábí?

V západním Finsku ve městě Rauma.

9. Je váš výrobek šetrný k přírodě?

Ano, toto je základní myšlenka tohoto výrobku – přispívá k udržitelnosti po celou dobu své životnosti. Během procesu návrhu jsme věnovali zvláštní pozornost snížení hmotnosti součástí vyráběných vstřikováním do forem. Používáme pouze relativně bezproblémové standardní plastové materiály, jako je PPE a ABS. Obal výrobku neobsahuje žádné plasty, je kompletně z kartonu.  

10. Kolik vody lidé v průměru na sprchování spotřebují?

Typická osoba z našeho vzorku (600 domácností ve střední Evropě) používá 45 litrů teplé vody, jejíž ohřátí vyžaduje v průměru 2,6 kWh energie (pro srovnání: průměrná domácnost v EU spotřebuje denně 1,0 kWh na svícení (Lapillonne a kol. 2015, Prognos 2015), a moderní chladnička spotřebuje za den 0,63 kWh (Michel a kol. 2015)). Pokud jde o zdroje, představuje sprchování vysoce intenzivní aktivitu.

11. Jak se uvnitř ruční sprchy počítá spotřeba energie?

Zobrazená spotřeba energie (v kWh) představuje indikaci množství tepla obsaženého ve spotřebované vodě. Spotřebovaná energie se počítá ze změřeného objemu vody a ze změřené teploty vody (množství vody × rozdíl teploty oproti referenční teplotě × tepelný výkon). Rozdíl teplot se počítá jako rozdíl mezi změřenou teplotou vody ve sprše a referenční teplotou studené vody. Tato referenční teplota se region od regionu liší. Pro střední Evropu činí referenční teplota 12 °C. Při výpočtu spotřeby energie se předpokládá účinnost použitého systému ohřevu na úrovni 65 %. Tato hodnota pokrývá ztráty v procesu ohřevu a během přenosu teplé vody od zdroje tepla k bodu odběru.

12. Je třeba, aby při připojování digitální ruční sprchy k mobilní aplikaci a při nahrávání dat protékala sprchou voda?

Ano. Ruční sprcha získává energii výhradně z protékající vody, protože nemá žádné baterie. Ale nebojte se, přenos dat trvá je pár sekund, takže přijde nazmar jen velmi málo vody.

13. Je výrobek vodotěsný? 

Ano, tento výrobek je navržen tak, aby byl vodotěsný. Nemusí vás tedy nijak znepokojovat, když by se sprchová hlavice například ponořila do vody ve vaně.